Vårdpodden
#09 FVM – ett jobbigt införande med enorma möjligheter

#09 FVM – ett jobbigt införande med enorma möjligheter

June 19, 2019

Kjell Foss samtalar i detta avsnitt med Ragnar Lindblad som är programägare för FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö. Införandet av det nya IT-systemet kommer att innebära den största och mest påtagliga förändringen inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland som nu sker. År 2021 kommer det nya systemet att börja införas från en dag till en annan. De anställda inom vården kommer att påverkas i så stor utsträckning att vårdproduktionen kommer att bli lidande och det finns risk för längre väntetider för patienterna. Men det nya systemet kommer också att innebära nya stora möjligheter, bland annat med bättre beslutsstöd och bokning av undersökningar med ett enda knapptryck. Möjligheter som ska förbättra vården, spara arbete och administration samt skapa en bättre arbetsmiljö, berättar Ragnar Lindblad i avsnittet.

Avsnittet är det sista för våren. Nya avsnitt kommer i slutet av augusti. Besök gärna www.vgregion.se/vardskiftet för information om de omfattande förändringar som nu görs inom det som kallas Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland samt införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. 

#08 Det nya smarta sjukhuset i Högbo

#08 Det nya smarta sjukhuset i Högbo

June 6, 2019

Den 14 maj beslutade regionstyrelsen att det nya Högsbo specialistsjukhus ska byggas i Västra Göteborg. Byggstart blir efter sommaren och det ska stå klart om fyra år. Kjell Foss samtalar med projektledaren för utformandet av sjukhuset, Henrik Almgren. Han kallar det för det smarta sjukhuset då det ska vara byggt för att möjliggöra ett aktivitetsbaserat arbetssätt utan fasta mottagningar eller behandlingsrum. Ett sjukhus där personalen rör sig i egna utrymmen och patienterna i andra och möts gör man bara i undersökningsrum eller i operationssalarna. Det är också ett sjukhus byggt för att ta tillvara en nära vård och digitaliseringen som ingår i de omfattande förändringar som nu genomförs inom det som kallas Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland.  

Inför #08 Det nya smarta sjukhuset i Högsbo (hela avsnittet 7 juni)

Inför #08 Det nya smarta sjukhuset i Högsbo (hela avsnittet 7 juni)

May 30, 2019

I åttonde avsnittet om de omfattande förändringar som nu genomförs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland, samtalar Kjell Foss med Henrik Almgren. Henrik är projektledare för det nya sjukhus, Högsbo specialistsjukhuset, i västra Göteborg som nu ska byggas. Sjukhuset blir modernt med till stora delar nya arbetssätt där mycket av den så kallade Omställningens olika delar kommer att praktiseras. Henrik kallar det för det smarta sjukhuset med separerade flöden gällande personal och patienter och nya sätt att arbeta med servicen till sjukvården. 

#07 Lyssna på patienten för en bättre vård

#07 Lyssna på patienten för en bättre vård

May 23, 2019

Susanne Tedsjö, regional samordnare för Personcentrerat arbetssätt, är gäst hos Kjell Foss i detta avsnitt. Personcentrerat arbetssätt är en del av Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och därmed en del av den omfattande omställningen av hälso- och sjukvården som nu genomförs. Främst handlar arbetssättet om att tidigt lyssna på patienten för att kunna ta tillvara patientens kunskap och vilja. 

Inför #07 Lyssna på patienten för en bättre vård (hela avsnittet 24 maj)

Inför #07 Lyssna på patienten för en bättre vård (hela avsnittet 24 maj)

May 16, 2019

Personcentrerat arbetssätt är ett av de prioriterade utvecklingsprojekten inom hälso- och sjukvården. Området ingår i omställningsområdet Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Att arbeta personcentrerat handlar mycket om att involvera patienten i sin egen vård, att göra patienten till en del av vårdteamet. Lyssna tidigt på patienten, vad hen vill ha hjälp med så kommer patienten att bli mer nöjd med vården. 

#06 Kvalitet ska styra vårdens utveckling

#06 Kvalitet ska styra vårdens utveckling

May 9, 2019

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling är ett komplext område inom den omställning av hälso- och sjukvården i Västra Götaland som nu genomförs. Området innebär att vårdens utveckling ska styras av kvalitet. Kvalitet både när det gäller den medicinska men även patientens upplevda nöjdhet. Kjell Foss har bjudit in Karin Möller, regionchefläkare och ansvarig för uppdraget, för att reda ut vad Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling innebär. 

Du kan läsa mer om omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland i stort och om varje delområde, på sajten Vårdskiftet (www.vgregion.se/vardskiftet). 

#05 Vården digitaliseras nu med hög fart - med Per Cronberg

#05 Vården digitaliseras nu med hög fart - med Per Cronberg

April 25, 2019

Hälso- och sjukvården har i flera delar varit efter när det gäller att ta tillvara möjligheterna med digitala arbetssätt. Som en del i de omfattande förändringar som nu sker inom det som kallas Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland, är Digitala vårdformer och tjänster en central del. Programledare för området är Per Cronberg som i detta avsnitt samtalar med Kjell Foss om bland annat videomöten och monitorering. Per förklarar att det är förändringar som berör alla anställda inom hälso- och sjukvården och när man nu fått upp farten kommer utvecklingen att gå snabbt de närmaste åren.

Inför #05 (hela släpps 26 april) Vården digitaliseras nu med hög fart

Inför #05 (hela släpps 26 april) Vården digitaliseras nu med hög fart

April 17, 2019

Detta är ett kortavsnitt inför publiceringen av hela samtalet med Per Cronberg. Per är programledare för omställningsområdet Digitala vårdformer och tjänster. Det är ett område som arbetar med att digitalisera vården när det gäller exempelvis videomöten och monitorering. Det är en utveckling som berör alla anställda och utvecklingen kommer att gå snabbt de närmaste åren. 

#04 Barnsjukvården måste samordnas bättre

#04 Barnsjukvården måste samordnas bättre

April 11, 2019

I fjärde avsnittet av Vårdpodden samtalar Kjell Foss med Peter Almgren om Barnuppdraget. Uppdraget är ett av fem prioriterade områden för utveckling inom det förändringsprojekt som samlats inom det som kallas Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Peter berättar att många fler barn och ungdomar har återkommande kontakter med vården än man tidigare visste. Peter berättar också om vilka problem som främst inom barnsjukvården och tankar om hur vården ska förbättras. 

Inför #04 Barnuppdraget - barnsjukvården måste samordnas bättre (hela avsnittet 12 april)

Inför #04 Barnuppdraget - barnsjukvården måste samordnas bättre (hela avsnittet 12 april)

April 4, 2019

I fjärde avsnittet är barnsjukvården som står i fokus. Många barn och unga besöker vården ofta. Det handlar om var femte barn. Men vården för barn är i stora delar ett mischmasch, menar Peter Almgren som är programledare för omställningsområdet Barnuppdraget. Främst måste samordningen mellan och inom olika vårdgivare bli bättre. Koordineringen av barnets vård läggs idag i alltför stor utsträckning på föräldrarna med sjukskrivningar eller nedsatt arbetstid. Detta är ett kort avsnitt inför - hela avsnittet om Barnuppdraget publiceras fredagen den 12 april. 

Koncentration av vård - koncentration ska ge bättre vård

Koncentration av vård - koncentration ska ge bättre vård

March 29, 2019

I avsnittet samtalar Kjell Foss med Levi Siljemyr, programledare för Omställningsområdet Koncentration av vård. Det tas upp är koncentration av sällanvård, koncentration av traumaakutvård samt närakuter. Levi berättar också om inriktningen att förbättra arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården och hänvisar till utvärdering som gjorts.

Du kan läsa mer om Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland samt FVM, Framtidens vårdinformationssystem på http://www.vgregion.se/vardskiftet 

 

INFÖR #03 - Koncentration av vård (hela avsnittet publiceras 29 mars)

INFÖR #03 - Koncentration av vård (hela avsnittet publiceras 29 mars)

March 22, 2019

Hälso- och sjukvården i Västra Götaland genomgår omfattande förändringar som innehåller flera olika delar och påverkar alla anställda på sjukhus, i primärvården och till stora delar inom den kommunala vården. I tredje avsnittet som publiceras fredagen den 29 mars berättar Levi Siljemyr om området Koncentration av vård. I denna publicering inför kan du höra Levi berätta om traumasjukvården med SU som traumacenter och fyra traumamottagande sjukhus.

Nära vård - en vård närmare invånarna

Nära vård - en vård närmare invånarna

March 14, 2019

I andra avsnittet av Vårdpodden samtalar Kjell Foss med Sofia Hedenlund, programledare för Nära vård. Området är en del av de omfattande förändringar som just nu genomförs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Vården ska komma närmare invånarna. Det innebär nya arbetssätt och nya samarbeten mellan anställda på sjukhus, i primärvården och i kommunerna. Ett av målen med förändringarna, säger Sofia Hedenlund, är att arbetsmiljön för anställda inom vården ska bli bättre. 

Så ska vi ställa om vården

Så ska vi ställa om vården

March 1, 2019

I premiäravsnittet av Vårdpodden samtalar Kjell Foss med programchef Jan Eriksson om de omfattande förändringar som nu genomförs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Förändringar som berör alla inom vården och som är nödvändiga för att både kunna möta patienternas behov och förväntningar samtidigt som arbetsmiljön förbättras. Förändringarna kommer att pågå löpande och har inget slutdatum men Jan Eriksson berättar att intensivast blir det de närmaste åren.