Vårdpodden
#23 Kommunerna bör driva utvecklingen

#23 Kommunerna bör driva utvecklingen

February 27, 2020

Just nu funderar kommunerna på om de ska köpa in sig i Millennium, det nya systemet för patientinformation. Kommunerna tvekar på grund av kostnaderna. Men de bör gå med om de inte har en egen tydlig handlingsplan för ökad informationstillgång för medarbetare och invånare menar Karl Fors, länssamordnare på VästKom. Han menar också att kommunerna behöver vara delaktiga och driva utvecklingen. Oberoende om kommunerna går med i det nya eller inte kommer de att påverkas av de förändringar som införandet av Millennium innebär. Det som idag görs olika i olika områden kommer framöver att göras mer likartat med nya arbetsflöden. Därför menar Karl att kommunerna behöver vara med och designa arbetsflödena. I de frågor när vi sitter still och väntar på att det händer har vi ofta synpunkter när det väl har införts. Men då är det svårare att förändra i efterhand, säger Karl Fors i detta avsnitt av Vårdpodden.

#22 Idéer blir verklighet med Innovationsplattformen

#22 Idéer blir verklighet med Innovationsplattformen

February 13, 2020

Med kompetens och 20 miljoner kronor kan Innovationsplattformen göra verklighet av de goda idéer som personalen inom hälso- och sjukvården har. I Vårdpodden berättas att utvecklingsprojekten får en egen innovationscoach som stödjer och lotsar idéer genom en ofta ganska snårig resa innan de kan införas i det dagliga arbetet.

En innovation kan vara en ny produkt men det kan också vara en ny organisation eller nya arbetssätt. Inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland finns det många som har goda idéer på hur arbetet skulle kunna göras bättre med hjälp av ny teknik eller nya arbetssätt. För att fånga upp och göra verklighet av idéerna finns Innovationsplattformen.

- När man driver innovation är det ofta komplexa frågor med ganska många aktörer, sjukvården, näringslivet och akademiska grupper. Vi hjälper till att reda ut projekten så att de håller och att man inte går fel utifrån lagar och regler, förklarar innovationschef Lina Strand Backman.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App