Vårdpodden
# Time out - Vårdpodden är tillbaka 28 augusti

# Time out - Vårdpodden är tillbaka 28 augusti

April 23, 2020

Detta är inget riktigt avsnitt av Vårdpodden utan snarare ett meddelande till kära lyssnare. Coronautbrottet har medfört att de personer jag söker för att vara gäster är mycket ansatta av arbete. För att inte belasta dem mer har jag beslutat mig för att göra ett uppehåll i publiceringen av nya avsnitt. Jag är tillbaka igen fredagen den 28 augusti 2020. 

#26 Patienter är medskapare i vården

#26 Patienter är medskapare i vården

April 9, 2020

Patienternas kunskaper är viktig för de omfattande förändringar som nu görs inom vården i Västra Götaland. Med ett nytt regelverk som även innehåller ersättningsnivåer ska patienternas medverkan i utvecklingen underlättas. Det berättar Sylvia Määttä i Vårdpodden.

Sylvia Määttä är docent i vårdvetenskap och strateg på Koncernkontoret. Hon har nyligen lagt fram sin slutrapport om Systematisk patientmedskapande i omställningsarbetet i Västra Götalandsregionen. Där pekar hon på vikten av att patienterna är med i utvecklingsarbetet inom vården.
- Vi ska inte se det som att de får vara med, utan de ska vara med, säger Sylvia med eftertryck i senaste avsnitt av Vårdpodden.