Vårdpodden

#26 Patienter är medskapare i vården

April 9, 2020

Patienternas kunskaper är viktig för de omfattande förändringar som nu görs inom vården i Västra Götaland. Med ett nytt regelverk som även innehåller ersättningsnivåer ska patienternas medverkan i utvecklingen underlättas. Det berättar Sylvia Määttä i Vårdpodden.

Sylvia Määttä är docent i vårdvetenskap och strateg på Koncernkontoret. Hon har nyligen lagt fram sin slutrapport om Systematisk patientmedskapande i omställningsarbetet i Västra Götalandsregionen. Där pekar hon på vikten av att patienterna är med i utvecklingsarbetet inom vården.
- Vi ska inte se det som att de får vara med, utan de ska vara med, säger Sylvia med eftertryck i senaste avsnitt av Vårdpodden.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App